Asistencija

RC-LOG, d.o.o.

Sa slovenskim partnerskim poduzećem RC-LOG, d.o.o. stvaramo sinergiju u području organizacije transporta vezanog uz Luku Kopar. U suradnji s poduzećem organiziramo:

  • organizaciju pomorskog i zrakoplovnog transporta,
  • organizaciju kopnenog transporta (cestovni, željeznički),
  • pretovar tereta u Luci Kopar,
  • skladištenje,
  • na raspolaganju je carinsko skladište kapaciteta 3600 m2.

 

Više informacija na internetskoj stranici poduzeća:

Nastojimo postići obostrano zadovoljstvo i ostvariti dugoročnu suradnju koja se temelji na
povjerenju pružanjem kvalitetnih usluga i visoke razine stručnosti.

Vjerujte nam!

Carinsko skladište na Obrtničko-industrijskoj zoni Hrpelje u Kozini obuhvaća više od 15.000 m2.