Asistencija

Carinski postupak 40

Uvozni postupak 40 ili uvozno carinjenje robe podrazumijeva puštanje robe u slobodan promet za domaću uporabu nakon plaćanja carinskih davanja, PDV-a i drugih davanja (DMV, antidampinške pristojbe, trošarine, poljoprivredne pristojbe). Ako se roba uvozno carini po carinskom postupku 40 na teritoriju zemlje u koju je namijenjena, sva davanja (carina, porezi i druga davanja) moraju se platiti prilikom puštanja u slobodni promet kako bi uvoznik mogao slobodno raspolagati robom.

U slučaju kada robne pošiljke imaju preferencijalno podrijetlo, podliježu carinjenju po stopi koja je snižena - oslobođena, što znači da nije potrebno plaćati carinska davanja, već se pri uvozu podmiruje samo PDV. 

Preferencijalno podrijetlo može se dokazati na različite načine:

 1. s obrascem EUR.1,
 2. s izjavom izvoznika na računu ili
 3. s izjavom ovlaštenog izvoznika na računu.

Obveze:

Izvoznika

 • porezni broj i EORI broj;
 • ovlaštenje za carinsko zastupanje;
 • premošćivanje plaćanja uvoznih davanja putem vlastite bankovne garancije ili bankovne garancije špeditera.

Špeditera

 • dokumentarna kontrola carinske dokumentacije;
 • provjera valjanosti poreznog broja i EORI broja;
 • priprema uvozne dokumentacije za potrebe uvoznog carinjenja;
 • bankovna garancija.

Prijevoznika

 • pravilno ispunjen CMR, iz kojeg je evidentno kamo je namijenjena pošiljka i tko je krajnji korisnik.

Korisni dokumenti

Korisni linkovi

 

Nastojimo postići obostrano zadovoljstvo i ostvariti dugoročnu suradnju koja se temelji na
povjerenju pružanjem kvalitetnih usluga i visoke razine stručnosti.

Vjerujte nam!

Carinsko skladište na Obrtničko-industrijskoj zoni Hrpelje u Kozini obuhvaća više od 15.000 m2.