Asistencija

Skladištenje

Osiguravamo skladištenje, manipulaciju i pretovar pošiljki za optimizaciju logističkih procesa. U poduzeću osiguravamo carinsko skladište kapaciteta 200 m2 kao i necarinsko skladište kapaciteta 200 m2 na robnom terminalu Zagreb.

Nastojimo postići obostrano zadovoljstvo i ostvariti dugoročnu suradnju koja se temelji na
povjerenju pružanjem kvalitetnih usluga i visoke razine stručnosti.

Vjerujte nam!