Asistencija

Kazalo stranice

O poduzeću
Osnovni podaci
Poslovni partneri
RCM, d.o.o.
RC-LOG, d.o.o.
BOXLINE UCL, d.o.o.
Novosti
Kontakt
Dokumenti
Logističke usluge
Špediterske usluge
Usluge transporta
Skladištenje
Carinski postupci
Carinski postupak 40
Carinski postupak 42
Izvozno carinjenje
Tranzitni postupak
Gdje se nalazimo
Uprava poduzeća RCM Špedicija d.o.o., Zagreb – Jankomir
Poslovna jedinica Tovarnik

Nastojimo postići obostrano zadovoljstvo i ostvariti dugoročnu suradnju koja se temelji na
povjerenju pružanjem kvalitetnih usluga i visoke razine stručnosti.

Vjerujte nam!