Asistencija

Novosti

INCOTERMS 2010

Da li ste upoznati s terminima Incoterms?

INCOTERMS 2010

Što je Incoterms?

»Incoterms« su službena međunarodna pravila i termini,  na engleskom International Commercial Terms te predstavlja skraćenicu za međunarodne trgovačke termine. Incoterms uređuje pravno-ekonomske odnose između kupaca i prodavatelja u međunarodnoj trgovini glede prijenosa rizika i troškova pri isporuci robe s jedne na drugu stranu (plaćanje troškova, osiguranja, davanja).

Tašto su  Incoterms pravila tako važna?

Pravila su izuzetno važna, jer se prepoznaju i primjenjuju u cijelom svijetu. U međunarodnoj trgovini obvezna su na svakom komercijalnom računu i znatno smanjuju rizike te možebitne nesporazume.

Pravila Incoterms 2010 postoji 11 i tako uređuju obveze prodavatelja i kupca.

Obveze prodavatelja

Prodavatelj daje robu na raspolaganje kupcu u navedenom mjestu i vremenu, kao što je dogovreno komercijalnim ugovorom za utovar na prijevozno sredstvo koje je osigurao kupac.
Prodavatelj obavještava kupca da je roba raspoloživa.
Prodavatelj snosi sve troškove i rizike sve dok je roba u dogovorenom roku na raspolaganju kupcu.
Na zahtjev kupca te na njegov trošak prodavatelj nudi pomoć pri pripremi dokumenata, koji se izdaju u državi kupljene robe.
 

Obveze kupca

Kupac preuzima robu u dogovorenom vremenu i na imenovanom mjestu odredišta te plaća cijenu koja je dogovorena komercijalnim ugovorom.
Kupac snosi sve troškove i rizike od trenutka preuzimanja robe.
Kupac je dužan platiti sva nastala carinska davanja i troškove.
Kupac također plaća sve troškove vezano uz izdavanje potrebnih dokumenata, uključujući troškove certifikata o podrijetlu robe te druge pristojbe.
 

Što INCOTERMS termini obuhvaćaju?

EXW – Ex Works - Franko tvornica

Kupac preuzima sve troškove i rizike. Dužnost prodavatelja je kupcu omogućiti pristup robi.
Kada kupac stekne pravo pristupa robi, preuzima odgovornost i rizike (uključeno i slaganje i utovar robe)
Rizik se prenosi sa  prodavatelja na kupca: u skladištu prodavatelja, uredima ili na bilo kojoj lokaciji gdje je roba preuzeta.

DAP – Delivered at Place – Isporučeno na mjestu…

Prodavatelj pokriva troškove i rizik prijevoza robe do dogovrenog mjesta isporuke. Roba se smatra dostavljenom kada stigne na dogovoreno mjesto spremno za istovar.
Odgovornosti za izvoz i uvoz jednake su kao kod terminal DAT (dostavljeno do terminala).
Rizik se prenosi s prodavatelja na kupca: kada je roba spremna za istovar sa prijevoznog sredstva u imenovanom mjestu odredišta.
 

DDP – Delivered Duty Paid – Dostavljeno, ocarinjeno

Prodavatelj u postupku slanja preuzima gotovo sve obveze. Prodavatelj plaća sve troškove i rizik prijevoza robe na dogovoreno mjesto odredišta. Prodavatelj ima obvezu da osigura da je roba spremna za istovar, ispuni izvozne te uvozne obveze te plaća sva davanja. Sav PDV ili druge poreze snosi prodavatelj ukoliko nije izričito navedeno drugačije

Rizik sa prodavatelja na kupca se prenosi: kada je roba spremna za istovar na imenovanom mjestu odredišta.
 

CIP – Carriage and Insurance paid to - Vozarina i osiguranje plaćeni do (imenovano mjesto odredišta)

Prodavatelj ima jednake obveze kao kod termina CPT (prijevoz plaćen do), sa tom razlikom, da prodavatelj plaća osiguranje robe. Prodavatelj je dužan platiti samo minimalno pokriće.
Ukoliko kupac zahtijeva osiguranje, to je u njegovoj domeni.
Rizik nad robom prelazi na kupca u prvoj točci gdje prodavatelj preda robu prijevozniku (ili drugdje ako se tako kupac i prodavatelj dogovore), ali prodavatelj snosi trošak prijevoza i osiguranja
 

DAT – Delivered at Terminal - Isporučeno terminal (imenovano mjesto odredišta)

Prodavatelj je izvršio svoju obvezu kad je isporučio robu izvozno ocarinjenu, istovarenu sa prijevoznog sredstva u imenovanom terminalu u imenovanoj luci ili mjestu odredišta (bilo koje mjesto, pokriveno ili ne, npr. luke, skladišta, željeznički ili zračni terminal i sl.).

Kupac vrši uvozno carinjenje te sve povezane radnje.Kupec uredi uvozno carinjenje in vse povezane dajatve.
Rizik se prenosi sa prodavatelja nakupca na terminalu.
 

FCA – Free Carier - Franko prijevoznik

Prodavatelj je izvršio svoju obvezu, te trošak i rizik nad robom prelazi na kupca kad prodavatelj stavlja robu na raspolaganje prijevozniku (ili drugoj osobi koju je imenovao kupac), izvozno ocarinjenu i to u prodavateljevim prostorijama (utovarena na prijevozno sredstvo kupca) ili na nekom drugom imenovanom mjestu na prijevoznom sredstvu prodavatelja
Rizik sa prodavatelja na kupca se prenosi u momentu kada kupčev prijevoznik preuzme robu.
 

CPT – Carriage Paid to - vozarina plaćena do… (imenovano mjesto odredišta)

Prodavatelj je izvršio svoju obvezu kad je isporučio robu izvozno ocarinjenu prijevozniku (ili drugoj osobi koju je imenovao kupac) u ugovorenom mjestu. Prodavatelj je dužan ugovoriti i platiti troškove prijevoza do imenovanog odredišta.
Rizik nad robom prelazi na kupca u prvoj točci gdje prodavatelj preda robu prijevozniku (ili drugdje ako se tako kupac i prodavatelj dogovore), ali prodavatelj snosi trošak prijevoza
 

FAS – Free Alongside Ship - franko uz bok broda (imenovano mjesto otpreme)

Prodavatelj je izvršio svoju obvezu kad je isporučio robu izvozno ocarinjenu uz bok broda (npr. dok luke ili teglenica) kojeg je imenovao kupac u imenovanoj luci otpreme
Rizik sa prodavatelja na kupca prelazi u momentu kada je roba dostavljena uz bok
 

FOB – Free on Board - franko brod (imenovano mjesto otpreme)

Prodavatelj je izvršio svoju obvezu kad je isporučio robu izvozno ocarinjenu na brodu koji je imenovao kupac u imenovanoj luci otpreme
Rizik sa prodavatelja na kupca prelazi u momentu kada je roba dostavljena na brod
 

CFR – Cost and Freight - Cijena sa vozarinom (imenovana luka odredišta)

Prodavatelj je izvršio svoju obvezu kad je isporučio robu izvozno ocarinjenu na brodu koji je imenovao kupac u imenovanoj luci otpreme. U tom trenutku rizik nad robom prelazi sa prodavatelja na kupca. Međutim, prodavatelj je dužan ugovoriti i platiti troškove i vozarinu, te pristojbe za istovar, a potrebno kako bi robu dopremio do imenovane luke odredišta

Rizik sa prodavatelja na kupca prelazi u momentu kada je roba dostavljena na brod.
 

CIF – Cost Insurance and Freight - Cijena sa osiguranjem i vozarinom (imenovana luka odredišta)

Prodavatelj je izvršio svoju obvezu kad je isporučio robu izvozno ocarinjenu na brodu koji je imenovao kupac u imenovanoj luci otpreme. U tom trenutku rizik nad robom prelazi sa prodavatelja na kupca. Međutim, prodavatelj je dužan ugovoriti i platiti sve troškove, vozarinu i osiguranje (minimalno pokriće), te pristojbe za istovar u imenovanoj luci odredišta.
Ukoliko kupac zahtijeva osiguranje, to je u njegovoj domeni.
 

Da li ste upoznati s terminima Incoterms? Odlično. Počnimo s poslom.

 info@rcm.si

Nastojimo postići obostrano zadovoljstvo i ostvariti dugoročnu suradnju koja se temelji na
povjerenju pružanjem kvalitetnih usluga i visoke razine stručnosti.

Vjerujte nam!