this is an online replica watch store to buy quality swiss-models.

incredible sight together with prosperous thoughts are generally reddit https://www.upscalerolex.to requirements when it comes to decorators.

100% high quality men's and ladies' swiss https://www.buywatches.is/ for sale.
https://de.buywatches.is/ with aaa quality at our fake watch store from china.
Asistencija

Novosti

Poznajete li dobro vaše mogućnosti na području uvoznog poslovanja?

Mogućnost carinjenja u Sloveniji, uvozni carinski postupak 40 vs. postupak 42

Poznajete li dobro vaše mogućnosti na području uvoznog poslovanja?

U poduzeću RCM d.o.o. imamo dugogodišnje iskustvo na području carinjenja robe iz drugih država članica EU. Poslove carinskog posredovanja vršimo za poslovne partnere iz Austrije, Njemačke, Italije, Hrvatske, Slovačke, Mađarske te drugih država članica EU.

Uvozni carinski postupak također je namijenjen slovenskim uvoznicima, ukoliko je u trenutku uvoznog carinjenja poznato da je roba po završenom carinskom postupku namijenjena konačnom korisniku u drugoj državi članici EU.

Time vam želimo predstaviti temeljne razlike između uvoznog postupka 40 i 42 te vam predstaviti prednosti Postupka 42.

Usporedba uvoznog carinskog postupka 40 sa uvoznim carinskim postupkom 42.

 

 

Klasični uvoz - carinski postupak 40


Namjena uporabe: Uvoz robe iz trećih zemalja za uvoznike iz EU.
Carinski postupak: Uvozno carinjenje robe po postupku 40.
Temeljno značenje: Pri uvozu plaćate carinska davanja i PDV.

Prednosti:

  • Po završetku carinskih formalnosti kao uvoznik slobodno raspolažete vašom robom.
  • Korištenjem naših carinskih dozvola (HU), možete kostiti pogodnost pojednostavljenja postupka.
  • Mogućnost korištenja naše uvozne bankovne garancije.
  • Mogućnost carinjenja 24/7 na RCM d.o.o., PJ Gruškovje i RCM d.o.o., PJ Obrežje.
  • MOGUĆNOST SAMOOPOREZIVANJA: Uvoznici, koji su porezni obveznici te su registrirani u sustavu PDV-a (obveznici plaćanja PDV-a) u Sloveniji imaju mogućnost pojednostavnjenja obračunavanja PDV-a pri uvozu. Uvozni PDV iskazuje se u obračunskom razdoblju te se plaća u roku kada porezni obveznik mora prikazati obračunati PDV.

 

Slabosti:
Uvoznik mora osigurati sredstva za financiranje carinskih davanja i PDV-a.
Više informacija možete naći na UVOZNI CARINSKI POSTUPAK 40

 

Uvozni carinski postupak 42

Namjena korištenja: Uvozno carinjenje robe iz trećih zemalja  za uvoznika iz druge države članice EU u Sloveniji – carinski postupak 42.
Carinski postupak: Uvozno carinjenje robe postupkom 42.
Temeljno značenje: Uvozni carinski postupak 42 omogućava vam odgodu plaćanja PDV-a pri uvozu iz trećih zemalja. Poboljšajte svoj novčani tok pomoću EU regulative. 

 

Ključne prednosti carinjenja postupkom 42 u Sloveniji:

  • Uvoznik pri uvozu treba osigurati likvidna sredstva za podmirenje mogućih carinskih davanja. Uvoznik obavlja isporuku dobara u drugu državu članicu EU sa odgođenim plaćanjem PDV-a. PDV se plaća sa odgodom prema uvjetima koje propisuje lokalno zakonodavstvo.
  • Pri uvozu se podmiruju moguća carinska davanja.
  • Mogućnost carinjenja 24/7 na RCM d.o.o., PJ Gruškovje i RCM d.o.o., PJ Obrežje.
  • Uvoznik, koji nije registiran u sustavu PDV-a u državi članici uvoza, za izvršenje svojih carinskih davanja može koristiti naše poduzeće kao poreznog zastupnika.

 

Više informacija možete naći na UVOZNI CARINSKI POSTUPAK 42

Za više informacija 24/7 na raspolaganju vam je ekipa RCM d.o.o. PJ Gruškovje (uvoz@rcm.si) i Obrežje obrezje@rcm.si

Nastojimo postići obostrano zadovoljstvo i ostvariti dugoročnu suradnju koja se temelji na
povjerenju pružanjem kvalitetnih usluga i visoke razine stručnosti.

Vjerujte nam!

123movies