Asistencija

Novosti

BREXIT

Iz Londona je stigao dopis sa molbom za produljenje roka do 30.lipnja

BREXIT

Brussels – U institucijama EU-a nestrpljivo se čekalo na molbu britanske premijerke Therese May za produženjem roka za BREXIT, koji je već planiran za 29.ožujak. Iz Londona je jučer stiglo pismo sa molbom za produljenje roka do 30. lipnja 2019.

Predsjednik europske komisije Jean-Claude Juncker je već najavio da vrh EU-a ne očekuje odluku o BREXIT-u.  Predsjednik europske komisije namjerava sljedeći tjedan sazvati još jedan izvanredan sastanak o britanskom istupu.

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk je izjavio, da bi europsko vijeće moglo poduprijeti odgodu BREXIT-a do 30.lipnja ukoliko će britanski parlament izglasati sporazum o istupu iz Europske Unije.

Priprema na BREXIT: Komisija je pojačala informiranje poduzeća EU o pripremi na BREXIT bez dogovora na području carine

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_sl.htm

Za sve dodatne informacije rado Vam stoji na raspolaganju RCM Team!

Nastojimo postići obostrano zadovoljstvo i ostvariti dugoročnu suradnju koja se temelji na
povjerenju pružanjem kvalitetnih usluga i visoke razine stručnosti.

Vjerujte nam!